Stäng av vattenkranen på diskmaskinen – annars är du vårdslös tycker HD

Högsta Domstolen (HD) har i en dom fastställt att om man inte stänger av vattenflödet till diskmaskinen efter varje gång den använts så är man en slarver. Detta innebär att man kan bli skyldig att ersätta kostnaden för skadorna i huset om kopplingen eller slangen springer läck. I målet hade en kvinna gått hemifrån på morgonen som vanligt och under tiden hon var på jobbet hade vattenslangen till diskmaskinen lossnat från sitt fäste och vatten vällde ut under diskbänken. Vid en diskussion runt domen på Hyresrättsliga diskussionsklubben visade det sig att inte ens denna samling, vad man kan anta är ordningsamma fastighetsjurister levde upp till HD´s höga krav på noggrannhet. Inte ens hälften av de närvarande stängde av vattnet till diskmaskinen när de gick hemifrån. Tål att tänkas på.