Penningtvättslagen

Har idag gått en kurs hos Advokatsamfundet angående den “nya” penningtvättslagen som innebär att vi advokater är skyldiga att rapportera våra klienter till polisen om vi misstänker att de handhar svarta pengar. En lag som är helt i strid med grundprincipen om advokatens fristående från myndigheter och absoluta tystnadsplikt och lojalitet mot klienten. Inte konstigt att det bara hänt en gång sedan 2007 att en svensk advokat rapporterat sin klient till myndigheterna…

Dom från AD

AD meddelar dom i ett mål (nr 81/ 2010) angående en bergsarbetare som uteblivit från arbetet ett fåtal tillfällen. Domen ter sig ovanligt sträng mot arbetstagaren – har arbetsdomstolen skärpt sin praxis avseende arbetsvägran tro? Kan vara ämne för en framtida artikel.