Böcker

Advokat Martina Slorach är medförfattare till följande böcker.

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen (2015)

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du läsa svaren till vanliga, men även svåra, frågeställningar som en styrelse ställs inför. Boken genomsyras av exempel, illustrationer av situationer som är vanligt förekommande inom bostadsrättsföreningar samt mallar och checklistor och är skriven av advokat Martina Slorach.

b99cdbe1dee6a38d_400x400ar

Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok (2014)

Utgiven på Sanoma Utbildning 2014. Diskriminering på arbetsplatsen vänder sig främst till dig som arbetar med personalfrågor på en personalavdelning eller som representant för en arbetstagarorganisation. Även chefer med eget personalansvar eller jurister vid organisationer eller företag kan ha stor behållning av boken. Sedan tidigare har det funnits böcker som ger en akademisk bild av diskrimineringslagen. Men en bok som på ett överskådligt och praktiskt vis beskriver området har saknats på marknaden. Boken är skriven av advokat Martina Slorach tillsammans med advokat Stefan Flemström.

diskriminering på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen (2013)

Utgiven på Norstedts förlag 2013, den tredje upplagan av boken. Boken används bland annat som kurslitteratur vid universitet och som handbok för verksamma jurister.

diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2011)

Gavs ut på Norsteds Juridik. Boken kommenterar diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009, och som ersatte sju lagar inom diskrimineringsrätten (bl.a. jämställdhetslagen). Boken används som kurslitteratur vid flera högskolekurser i juridik. Ny upplaga har utkommit.

Vänbok till Ronnie Eklund (2010)

vanbok-till-ronnie-eklundUtgiven på Iustus förlag. Vänboken är tillägnad professor Ronnie Eklund med anledning av hans pensionering från juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Advokat Martina Slorach är medförfattare till kapitlet om livsstilsvillkor inom arbetslivet. Boken är en samling av uppsatser och artiklar av arbetsrättsjurister.

Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet

Omslags bild till bokenFinns att ladda ner som ebok (pdf).

Debattartikel i Aftonbladet

Publicerad http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6741050.ab  Advokat Martina Slorach har författat artikeln tillsammans med jur.kand Sara Strandberg, docent Håkan Gabrinus Göransson och advokat Stefan Flemström. Debattartikeln rör en tingsrättsdom i vilken Arbetsförmedlingen dömts att betala skadestånd på grund av diskriminering då de fråntagit en man aktivitetsstöd med anledning av att han vägrat att ta en kvinna i hand.