Bostadsrätt – en handbok för styrelsen är ute nu!

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen är en praktisk och pedagogisk bok. Här kan du läsa svaren till vanliga, men även svåra, frågeställningar som en styrelse ställs inför. Boken genomsyras av exempel, illustrationer av situationer som är vanligt förekommande inom bostadsrättsföreningar samt mallar och checklistor.

b99cdbe1dee6a38d_400x400ar

”I arbetet som advokat har jag stött på alla möjliga frågor som kan uppstå i en förening, och jag har hållit många föreläsningar för kunskapstörstande styrelser. Det är min förhoppning att denna bok kan ge lättillgänglig hjälp i styrelsens arbete”, säger författaren Martina Slorach.

Boken vänder sig till dig som är ledamot i styrelsen i en bostadsrättsförening. Den kan även med fördel användas av alla som vill ha en introduktion till de regler och lagar som gäller för bostadsrätter, exempelvis en bostadsrättsinnehave.

Författare är advokat Martina Slorach . Hon har tidigare arbetat som fastighetsjurist på HSB och vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

Beställ boken här.

Bostadsrätt – en handbok för styrelsen   ges ut på Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förlagsredaktör Amanda Schött Franzén på amanda.schott.franzen@sanomautbildning.se

Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok är nu ute!

Dagens arbetsgivare förutsätts följa diskrimineringslagen. Trots det är det många som inte känner till vilka krav som lagen ställer. Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som är aktuella för arbetslivet gällande diskriminering. Diskriminering på arbetsplatsen är skriven av advokat Stefan Flemström och advokat Martina Slorach. Författarna har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och undervisar bl. a. på området. De har tidigare skrivit böcker inom arbetsrätt.

 

Stäng av vattenkranen på diskmaskinen – annars är du vårdslös tycker HD

Högsta Domstolen (HD) har i en dom fastställt att om man inte stänger av vattenflödet till diskmaskinen efter varje gång den använts så är man en slarver. Detta innebär att man kan bli skyldig att ersätta kostnaden för skadorna i huset om kopplingen eller slangen springer läck. I målet hade en kvinna gått hemifrån på morgonen som vanligt och under tiden hon var på jobbet hade vattenslangen till diskmaskinen lossnat från sitt fäste och vatten vällde ut under diskbänken. Vid en diskussion runt domen på Hyresrättsliga diskussionsklubben visade det sig att inte ens denna samling, vad man kan anta är ordningsamma fastighetsjurister levde upp till HD´s höga krav på noggrannhet. Inte ens hälften av de närvarande stängde av vattnet till diskmaskinen när de gick hemifrån. Tål att tänkas på.

Penningtvättslagen

Har idag gått en kurs hos Advokatsamfundet angående den “nya” penningtvättslagen som innebär att vi advokater är skyldiga att rapportera våra klienter till polisen om vi misstänker att de handhar svarta pengar. En lag som är helt i strid med grundprincipen om advokatens fristående från myndigheter och absoluta tystnadsplikt och lojalitet mot klienten. Inte konstigt att det bara hänt en gång sedan 2007 att en svensk advokat rapporterat sin klient till myndigheterna…

Dom från AD

AD meddelar dom i ett mål (nr 81/ 2010) angående en bergsarbetare som uteblivit från arbetet ett fåtal tillfällen. Domen ter sig ovanligt sträng mot arbetstagaren – har arbetsdomstolen skärpt sin praxis avseende arbetsvägran tro? Kan vara ämne för en framtida artikel.