Kostnad

Kostnaden för rådgivning beror på vilken typ av ärende det avser. Eftersom de flesta rättsskyddsförsäkringar träder i kraft först när tvist uppkommit så kan dessa sällan användas till rådgivning innan tvist uppkommit.

Företag

Om det föreligger en tvist, dvs. ett anspråk har framställts och avvisats, så kan rättsskyddsförsäkringen som är vanlig i de flesta företagsförsäkringar,i vissa fall användas. Att kunna ta rättsskyddet i anspråk betyder att försäkringsbolaget betalar den största delen av ombudskostnaderna i en tvist, upp till en viss nivå. Observera dock att arbetstvister är undantagna från de flesta rättsskyddsförsäkringarna.

Privatperson

Om du är privatperson ingår rättsskydd i de flesta hemförsäkringarna. Försäkringsbolaget hjälper då till med att betala kostnader för juridiskt biträde och andra omkostnader om Du hamnat i tvist.

Om du inte har något försäkring kan advokatbyrån hjälpa Dig att söka rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av Dina kostnader för juridiskt biträde i en tvist. Du betalar själv en viss procent av kostnaderna, procentsatsen beror på vilket ekonomiskt underlag du har. Rättshjälp beviljas endast för den som har en årsinkomst om högst 260 000 kr. Läs mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida www.rattshjalp.se