Kostnad

 

Företag

Har företaget en försäkring kan ni ta rättsskyddet i anspråk för vissa tvister, vilket betyder att försäkringsbolaget betalar den största delen av ombudskostnaderna i en tvist, upp till en viss nivå.

Privatperson

Om Du är privatperson ingår rättsskydd i de flesta hemförsäkringarna. Försäkringsbolaget hjälper då till med att betala kostnader för juridiskt biträde och andra omkostnader om Du hamnat i tvist.

Om Du inte har något försäkring kan advokatbyrån hjälpa Dig att söka rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av Dina kostnader för juridiskt biträde i en tvist. Du betalar själv en viss procent av kostnaderna, procentsatsen beror på vilket ekonomiskt underlag Du har. Läs mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida www.rattshjalp.se