Martina Slorach anlitad som hyresrättslig expert av JP Infonet

Martina Slorach har anlitats som hyresrättslig expert av JP Infonet Förlag AB. JP Infonet har en rättsinformationstjänst med över 400 000 användare, främst inom offentlig sektor. Martina Slorach kommer att skriva artiklar och kommentera rättsfall inom hyresrättens område.