Diskriminering på arbetsplatsen – en handbok är nu ute!

Dagens arbetsgivare förutsätts följa diskrimineringslagen. Trots det är det många som inte känner till vilka krav som lagen ställer. Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som är aktuella för arbetslivet gällande diskriminering. Diskriminering på arbetsplatsen är skriven av advokat Stefan Flemström och advokat Martina Slorach. Författarna har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och undervisar bl. a. på området. De har tidigare skrivit böcker inom arbetsrätt.